Storing

Tips bij storingen:

.

Bij geheel uitval kunt u eerst nagaan of de stroomstoring alleen bij u in huis is of dat deze zich voordoet in uw directe omgeving. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld bij de buren te controleren. Wanneer de aardlekschakelaar steeds uitschakelt kan dat te maken hebben met een lekstroom..

.

Ga als volgt te werk:
Schakel de groepsschakelaars achter de aardlekschakelaars uit, schakel de aardlekschakelaars weer in en vervolgens de groepsschakelaars één voor één weer aan. Bij de groepsschakelaar waar de aardlek uitschakelt is er een probleem. Ga na welke elektrische apparaten op deze groep zijn aangesloten en trek de stekkers van die apparaten uit de stopcontacten. Gaat de groepsschakelaar weer aan zonder problemen, dan ligt het probleem aan een defect apparaat. Vaak komt een storing van een aardlekschakelaar voor bij vocht. Dat kan ook te maken hebben met buitenelektra zoals buitenverlichting die nat is geworden door regenwater.
.
Dimmerstoring:
Hebt u een storing bij een lichtpunt die via een dimmer wordt bediend dan kan het probleem te maken hebben met de dimmerzekering. U kunt in dat geval de dimmerzekering vervangen. Bij schroeilucht of knetterende geluiden kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.

..
In dat geval adviseren wij alle elektra uit te zetten en ons een “storing” mail te sturen via het BERICHTEN FORMULIER op onze contact pagina.

.